Oświadczenie o wyborze wykonawcy zadania – OSP Duląbka