Ogłoszenie o wyborze partnerów do realizacji zadania „Wsparcie systemu technicznego jednostek OSP na terenie Gminy Dębowiec poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i pojazdów ratowniczych w celu zapobiegania i zwalczania zagrożeń”