Zarządzenie w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Dębowiec realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie