Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na działkach stanowiących własność oraz będących w zarządzie Gminy Dębowiec