Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego zachęca do wypełnienia ankiety

Toruń, 15.07.2021 r.

 

W związku z dynamicznie rozwijającym się sektorem technologii kosmicznych wykorzystywanych
w rolnictwie oraz w obliczu wzmożonej aktywności naszych zachodnich sąsiadów w zakresie
wykorzystania tych technologii, jako Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego postanowiliśmy
przygotować raport dotyczący popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich
gospodarstwach rolnych. Do przygotowania tego raportu niezbędne jest uzyskanie informacji o
tym czy mieszkańcy Państwa gmin wykorzystują tę technologie. W celu uzyskania przedmiotowych
informacji przygotowaliśmy krótkie badanie. Badanie to jest anonimowe, a jego wypełnienie trwa
mniej niż 60 sekund. Jest ono przeznaczone dla osób prowadzących własne gospodarstwo rolne.

Link do badania:
link do ankietyhttps://forms.gle/4UfvgGpBtmsdvmPT7

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie naszego badania w lokalnych
społecznościach. Umożliwi to nam opracowanie stosownego raportu dotyczącego zainteresowania
oraz wykorzystywania technologu kosmicznych polskich gospodarstwach rolnych w sposób
wiarygodny. Uważamy, ze rolnictwo precyzyjne z wykorzystywaniem narzędzi satelitarnych
odgrywa obecnie istotną rolę w rozwoju rolnictwa, dlatego sprawa jest bardzo ważna.

z wyrazami szacunku,

 

Adrianna Wiśniewska

Prezes Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego