Zawiadomienie dla rolników – wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane są od 2 sierpnia 2021 r.

Urząd Gminy w Dębowcu informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są przyjmowane
od  2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. w pokoju nr 7 (podatki) z fakturami za okres
od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.