Postanowienie nr 8/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 8 .01.2024 r w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu