Prawie 6 milionów na energię odnawialną w Gminie Dębowiec

Gmina Dębowiec jest w trakcie realizacji drugiego już projektu dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych. Pierwszy projekt został zrealizowany w Gminie Dębowiec w latach 2014-2016. Projekt zrealizowany był przy finansowym wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Mieszkańcy Naszej Gminy mogli skorzystać z dużego dofinansowania (75%) na wykonanie kolektorów słonecznych. Kolektory zostały zamontowane na 332 domach prywatnych oraz 9 budynkach użyteczności publicznej na łączną kwotę 3 979 220,72 zł w tym 2 929 277,79 zł dofinansowania. Pozostała kwota to dopłata Gminy i wkład mieszkańców. Obecnie realizowany jest kolejny projekt, który ma na celu montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na domach prywatnych. Kolektory słoneczne zostaną zamontowane na 98 domach, natomiast panele fotowoltaiczne na 45. Łączna wartość obecnego projektu to ok. 1 900 168,00 zł w tym dofinansowanie ok. 1 229 031,00 zł. Łączna wartość obydwóch projektów wynosi ok. 5 879 388,72 zł., z których to skorzystało ok. 1600 mieszkańców Gminy Dębowiec.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Naszej Gminy jesteśmy przygotowani na pozyskiwanie kolejnych środków na odnawialną energię, która ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej