Prace przy chodniku w Duląbce

W Duląbce powstaje nowy chodnik przy drodze gminnej o długości 250 metrów. Koszt inwestycji to 202 704,00 zł. W 2017r. wykonano pierwszy etap inwestycji polegający na zabudowie rowu ciągiem kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem obsypań z kruszywa na długości 96 metrów. Aktualnie trwa zabudowanie dalszej części o długości 250 metrów i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej