Trwają prace nad budową chodnika w Majscowej

Trwają prace przy budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 992 w Majscowej. Na tą inwestycję Gmina Dębowiec udzieliła dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego.
Całkowity koszt zadania wyniesie 310 725, 13 zł z czego 170 725,13 zł pochodzi z budżetu Gminy  Dębowiec a 140 000,00 zł z Województwa Podkarpackiego