Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu ” Roczny program współpracy Gminy Dębowiec z org. pozarządowymi oraz podm. prowadzącymi dział. pożytku publ. na rok 2024 „