protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu ” Roczny program współpracy Gminy Dębowiec z org. pozarządowymi oraz podm. prowadzącymi dział. pożytku publ. na rok 2023