„ Przemoc w dobie pandemii ” konkurs plastyczny organizowany przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dębowiec

K O N K U R S
p l a s t y c z n y

dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Dębowiec

„ Przemoc w dobie pandemii”

Każdy uczestnik może wykonać tylko JEDNĄ  prace plastyczną

dowolną techniką na dowolnym formacie

Prace należy przekazać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu
do 8 listopada 2021r

ZAPRASZAMY 🙂

 

regulamin konkursu: Konkurs-plastyczny-2021-regulamin.pdf