Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dot. zadań publicznych Gminy Dębowiec na 2022 rok