Wyniki konkursu dot. realizacji zadań publicznych Gminy Dębowiec na 2022 rok