UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO-Obchody Jubileuszu 250-lecia istnienia Gwardii Dębowieckiej oraz zakup mundurów jako element podtrzymywania tradycji i lokalnej historii wśród mieszkańców Gminy Dębowiec.