Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego