Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

        

        Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

       Użytkowanie ciągników, maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi rolniczych

 

 1. Użytkowany sprzęt rolniczy powinien posiadać znak CE, deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
 2. Bezpośrednią obsługę maszyn rolniczych należy powierzać tylko osobom znającym sposób ich działania opisany w instrukcji obsługi, oznakowanie ostrzegawcze
  i informacyjne oraz zapoznanym z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ich obsługi.
 3. Podczas obsługi maszyn rolniczych należy nosić odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej dostosowane do występujących zagrożeń. Odzież powinna przylegać do ciała i umożliwiać swobodę ruchów; nie może posiadać zwisających lub odstających elementów.
 4. Części ruchome maszyn i urządzeń rolniczych służące do ich napędu, tj. koła pasowe, pasy, koła zębate, łańcuchy pędne, wały przegubowo-teleskopowe, przeguby, noże sieczkarni i siekaczy oraz inne podobne urządzenia znajdujące się do 2,5 m od poziomu podłogi należy osłonić w sposób zapewniający bezpieczną ich obsługę. Wały przegubowo-teleskopowe powinny być osłonięte na całej długości wyposażone w łańcuszki stabilizujące osłonę.
 5. Osłon lub innych urządzeń zabezpieczających nie wolno demontować, a w czasie pracy maszyny lub jej urządzenia napędzającego – nie wolno ich zakładać, odchylać lub zdejmować.
 6. Podczas postoju maszyn towarzyszących ciągnikom należy wyłączyć wałek przekaźnika mocy.
 1. Jeżeli siłą pociągową maszyny są konie, wykonywać naprawy i inne podobne czynności dopiero po ich wyprzęgnięciu.
 2. Przed uruchomieniem maszyny konieczne jest sprawdzenie prawidłowości jej działania,
 3. pracy poszczególnych zespołów i urządzeń oraz stanu połączeń i osłon zabezpieczających. Maszyny należy smarować w miejscach wskazanych w instrukcji obsługi.
 4. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z konserwacją, naprawą, regulacją czy oczyszczeniem maszyny należy bezwzględnie wyłączać napęd i zaczekać do zatrzymania jej elementów ruchomych.
 1. Agregowanie i odczepianie maszyn od ciągnika powinien wykonywać kierowca.
 2. Przy rozprzęganiu maszyn używanych do transportu (np. przyczep, beczkowozów) należy zabezpieczyć je przed przetaczaniem się poprzez podkładanie klinów pod koła,

szczególnie gdy maszyny rozprzęga się na wzniesieniach lub nierównościach terenu.

 1. Przed przystąpieniem do napraw zawieszanego na ciągniku sprzętu, należy opuścić   go na podłoże lub na odpowiednią podstawkę, a następnie unieruchomić silnik      ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki i zaciągnąć hamulec postojowy.
 1. Zabrania się łączenia pasów pędnych nitami, drutami, śrubami lub stosowania   innych połączeń nieprzeznaczonych do tego celu.
 1. Sworzeń łączący zaczep maszyny lub narzędzia z belką zaczepową ciągnika rolniczego należy zabezpieczyć przed wypadnięciem odpowiednią zatyczką lub zapadką.
 1. Przed uruchomieniem maszyny należy sprawdzić, czy w zasięgu działania urządzeń pędnych lub zespołów roboczych nie przebywają ludzie lub nie znajdują się pozostawione   narzędzia np. klucze, młotki.
 1. W czasie pracy maszyny nie wolno z niej schodzić, wchodzić, wskakiwać lub zeskakiwać, stawać na dyszlach, zaczepach i ramach maszyny.
 2. Zabronione jest przebywanie między ciągnikiem (siłą pociągową) a maszyną współpracującą w czasie pracy agregatu oraz postoju, jeżeli silnik nie został unieruchomiony.
 1. Po każdym zatrzymaniu ciągnika i maszyny współpracującej kierowca przed zejściem  z siedziska powinien wyłączyć napęd wałka przekaźnikowego, wyłączyć silnik oraz zaciągnąć hamulec ręczny.
 1. Nie używać silników i ciągników do napędu maszyn rolniczych, które konstrukcyjnie nie są do tego przystosowane.
 1. Przy wsuwaniu i wysuwaniu kosy z przyrządu tnącego należy zachować środki ostrożności. Kosę po wyjęciu z przyrządu tnącego trzeba przechowywać w specjalnym

ochraniaczu.

 1. Przed przystąpieniem do naprawy wykonywanej pod uniesioną skrzynią ładunkową przyczepy, należy dodatkowo zabezpieczyć skrzynię przed samoczynnym opadnięciem.
 1. W przypadku konieczności uzupełnienia powietrza w kole, aby zapobiec uderzeniu przez ewentualne wystrzelenie pierścienia zabezpieczającego oponę, ustawić się obok

i upewnić, czy naprzeciw pompowanego koła nie znajduje się inna osoba. Ponadto należy kontrolować poziom ciśnienia w oponie i nie dopuścić do przekroczenia jego dopuszczanej wartości.

 1. Ciągniki kołowe pracujące na pochyłościach powinny być wyposażone w bezpieczne kabiny lub ramy ochronne.
 1. Podczas obsługi urządzeń z ruchomymi elementami roboczymi (tnącymi, gniotącymi, rozdrabniającymi) należy bezwzględnie unikać manipulowania rękami w ich pobliżu,

a rozdrabniany materiał można przesuwać wyłącznie za pomocą drewnianych popychaczy i łopatek dostosowanych do tego celu.

 

 

Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego
Placówka Terenowa KRUS w Jaśle

Źródło; materiały prewencyjne ze strony www.krus.gov.pl