wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – Wola Dębowiecka