Zapytanie ofertowe pn:”Sprzedaż 2 szt. drzew na pniu, gat. wierzba krucha oraz uprzątnięcie pozyskanego drewna i gałęzi z działki nr 2042/3 w Cieklinie”