wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Cieklin