wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Folusz