wyniki wyborów sołtysów wsi na terenie Gminy Dębowiec

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Dębowiec
z dnia 17 czerwca 2024 roku

Działając na podstawie § 24 statutów sołectw uchwalonych uchwałami Rady Gminy Dębowiec
od Nr XLIII/292/10 do Nr XLIII/304/10 z dnia
22 września 2010 r. /Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 103 z dnia 27.10.2010 r. ze zm./
ogłaszam wyniki wyborów sołtysów wsi na terenie Gminy Dębowiec.

Lp.

Nazwa
sołectwa

Imię
i nazwisko sołtysa

1

CIEKLIN

Stanisław Więcek

2.

DĘBOWIEC

Witold  Wątroba

3.

DOBRYNIA

Bożena Jędryczka

4.

DULĄBKA

Dominik Rzońca

5.

DZIELEC

Janusz Daraż

6.

FOLUSZ

Michał Stachurski

7.

ŁAZY DĘBOWIECKIE

Mateusz Burda

8.

MAJSCOWA

Jan Gawron

9.

PAGÓREK

Irena Długosz

10.

RADOŚĆ

Władysław Setlak

11.

WOLA CIEKLIŃSKA

Małgorzata Żebracka

12.

WOLA DĘBOWIECKA

Łukasz Kozłowski

13.

ZARZECZE

Krzysztof Wietecha

 

Wójt Gminy Dębowiec

Marcin Bolek