Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w konkursie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO