Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie ustalenia wzoru druków obowiązujących w wyborach sołtysów wsi w Gminie Dębowiec