Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec na rok szkolny 2023/2024