Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 26 stycznia 2023 r.w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrut. i postępowania uzupełniajqcego, w tym terminow składania dokumentow do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec na rok szkolny 2023/2024.