Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 18.01.2023 roku w sprawie powalania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2023 roku.