Nabór do Projektu – zbiorniki na deszczówkę wraz z oprzyrządowaniem

 

Gmina Dębowiec we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje wspólny Projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat.

W ramach Projektu zaplanowano dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców. Realizacja zadania przyczyni się m.in. do lepszego zagospodarowania wody opadowej, łagodzenia skutków suszy i zmian klimatu, rozwoju i promocji rozwiązań w zakresie małej retencji na obszarze objętym Projektem, a także oszczędności zasobów wodnych.

Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w niniejszym Projekcie, w ramach którego planowana jest dostawa i montaż zbiorników na deszczówkę.

Zestaw składa się z poniższych elementów:

  • dekoracyjny zbiornik naziemny na deszczówkę, wykonany z materiału odpornego na promieniowanie UV, o pojemności 650 l (± 50 l), wraz z elementami przyłączenia do rury spustowej oraz rozprowadzania zgromadzonej wody dla gospodarstw domowych Mieszkańców, tj.:
  • zestaw przyłączeniowy do rury spustowej,
  • pompa ogrodowa o mocy min. 600 W, o wydajności maksymalnej nie mniejszej niż 3000 l/h, wraz z wężem ssawnym,
  • wąż ogrodowy długości 25–30 m, kompatybilnym z pompą i zraszaczem pistoletowym,
  • zraszacz pistoletowy.

Szacunkowa wartość Zestawu wynosi 2 624,75 zł, w tym wysokość wpłaty Mieszkańca 810,90 zł. Ostateczna wysokość wpłaty Mieszkańca uzależniona będzie od zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu przetargowym cen na montaż Zestawów i może ulec zmianie.

Nabór deklaracji do projektu będzie prowadzony w Urzędzie Gminy Dębowiec od: 12 stycznia 2023 r. do: 31 stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje, w tym warunki uczestnictwa, określone są w załącznikach poniżej tj.:

  1. Regulaminie uczestnictwa w projekcie;
  2. Umowie uczestnictwa w projekcie.

Złożenie Deklaracji:

Prawidłowo wypełnioną Deklarację przystąpienia do projektu wraz z podpisanym załącznikiem nr 1 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Dębowiec , Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec  w terminie od 12.01.2023 r. do 31.01.2023 r. w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30, środa od 7:30 do 17:00, piątek od 7:30 do 14:00.

Wzór Deklaracji przystąpienia do projektu wraz z załącznikiem nr 1 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać ze strony internetowej (załącznik poniżej) lub pobrać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębowiec.

Informacje o Projekcie można uzyskać:

w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tel. (13) 443 70 20

w Urzędzie Gminy Dębowiec tel. (13) 4413028 w 38

Dokumenty  do pobrania :

1. regulamin_zbiorniki

2. UMOWA Z MIESZKAŃCEM – WZÓR

3. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

4. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

5. wystapienie do mieszkancow