Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi w Gminie Dębowiec