Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wsparcia dla najemców lokali użytkowych z zasobu Gminy Dębowiec w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności