Zawiadomienie dla rolników – wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane są od 1 lutego 2023 r.

Zawiadamia się rolników, że w terminie od l lutego 2023r. do 28 lutego 2023r. można składać wnioski w Urzędzie
Gminy w Dębowcu o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej w 2023r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od l sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023r. w ramach limitu
zwrotu podatku określonego na 2023 rok.

 

Wójt Gminy Dębowiec
Marcin Bolek

 

wzór do pobrania: wniosek akcyza