Zawiadomienie dla rolników – wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane są od 1 sierpnia 2023 r.