Zawiadomienie dla rolników – wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane są od 1 lutego 2024 r.

Urząd Gminy w Dębowcu informuje, że  1 lutego rozpocznie się nabór wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2024 roku.

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w pok nr 7 (podatki).

Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie powierzchni użytków rolnych rolnika oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Kwota zwrotu akcyzy jest ustalana jako iloczyn ilości ON zakupionego przez rolnika, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr ON, w ramach rocznego limitu.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

  • 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych;
  • 5,84 zł * średnia roczna liczba świń;
  • 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

wzór wniosku do pobrania: wniosek akcyza24