Otwarcie Izby Muzealnej w Dębowcu

W sobotnie popołudnie 27 stycznia 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie Izby Muzealnej w Dębowcu.

Przybyłych na to wydarzenie zaproszonych Gości oraz Mieszkańców przywitał Wójt Gminy Dębowiec – Marcin Bolek, zaznaczając w swoim przemówieniu, iż jest to historyczny moment dla całej społeczności lokalnej. Znajdujące się tutaj zbiory poświęcone są historii Gminy Dębowiec i świadczą o przeszłości naszych przodków oraz pozwalają odkrywać dziedzictwo kulturowe.

Gospodarz Gminy w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie Izby Muzealnej i jej wyposażenie w niezwykle cenne historycznie eksponaty. Słowa uznania skierował w stronę Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy na czele z Panią Małgorzatą Nowakowską – Prezes Stowarzyszenia, Gwardii Dębowieckiej, Stowarzyszenia Kosynierów Parafii Cieklin oraz Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dębowiec.

Szczególne podziękowania skierował także w stronę druha Pawła Pierzowicza – pasjonata i kolekcjonera pamiątek strażackich, który to z wielkim zaangażowaniem gromadził poszczególne eksponaty, znajdujące się w gablotach strażackich. Nie zabrakło słów wdzięczności w kierunku Pani Urszuli Misiołek, która odpowiedzialna jest za zaprojektowanie ekspozycji i aranżacji pomieszczeń.

Wójt Gminy nie zapomniał również w swoich podziękowaniach o wszystkich darczyńcach, którzy przekazali swoje prywatne zbiory.

W wydarzeniu udział wzięli również: Maria Kurowska – poseł na Sejm RP, Bogdan Rzońca – poseł do Parlamentu Europejskiego, Ryszard Lisowski – Radny Powiatowy, jako reprezentant Starosty Jasielskiego, Mariusz Świątek – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle, Piotr Zoła – Sekretarz Gminy Dębowiec oraz Teresa Pachana – Przewodnicząca Rady Gminy Dębowiec wraz z Radnymi. Obecni byli również proboszcz Parafii Dębowiec – ks. Leszek Kwiatkowski i ekonom Bazyliki Mniejszej – ks. Adam Schielmann, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Gminnej Biblioteki Publicznej, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Prezes Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy Małgorzata Nowakowska zabierając głos podziękowała wszystkim zaangażowanym w powstanie Izby Muzealnej, w której można będzie ocalić od zapomnienia pamiątki dawnego życia naszego regionu. Kolejno zaproszeni Goście wygłaszali okolicznościowe przemówienia, zaś na zakończenie Pani Urszula Misiołek w krótkim wystąpieniu zaprezentowała opis poszczególnych ekspozycji, podzielonych tematycznie na dwa działy.

Kolejno przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń oraz zaproszeni Goście na czele z Gospodarzem Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, a następnie ks. Leszek Kwiatkowski poświęcił pomieszczenia Izby Muzealnej.

Na zakończenie przybyli Goście dokonywali pamiątkowe wpisy w kronice.

Izba Muzealna w Dębowcu wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny i aplikację, która gromadzi najważniejsze informacje o historii Gminy Dębowiec, liczne ciekawostki i galerie zdjęć. Dzięki materiałom zamieszczonym przez Pana Wiesława Czechowicza – opiekuna Izby Muzealnej w Cieklinie – odwiedzający to miejsce mogą zapoznać się z informacjami na temat historii narciarstwa, za co również należą się słowa podziękowania.

W imieniu Wójta Gminy Dębowiec raz jeszcze składamy wszystkim serdeczne podziękowania za obecność, wsparcie oraz wniesiony wkład w powstanie Izby Muzealnej w Dębowcu. Słowa podziękowania kierujemy do Panów: Jerzego i Michała Piątka – właścicieli firmy INSBUD za wykonanie inwestycji, zaś pracownikom Urzędu Gminy: Pani Edycie Muszka – kierownikowi referatu inwestycji, Pani Annie Kosiek i Panu Piotrowi Faber dziękujemy za nadzorowanie i koordynowanie wszystkich etapów prac.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania Izby Muzealnej:

🔹 środy w godz. 9:00 – 16:00

🔹 soboty 9:00 – 13:00