Zgłoś odczyt wodomierza – ZGK w Dębowcu zachęca do podawania odczytów wodomierzy

zgk