PILNE!!! INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKAZYWANIA NIEPRAWDZIWYCH TREŚCI!!!

W związku z pojawieniem się nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez mieszkańca miejscowości Dębowiec odnośnie „Składowiska śmieci w Dębowcu” czy też „Spalarni śmieci” uprzejmie zawiadamiamy, że Gmina Dębowiec podjęła działania związane z budową zaplecza dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przesłanką wyżej wymienionej inwestycji jest fakt, że ZGK w Dębowcu jako jedyny zakład w Powiecie Jasielskim nie posiada zaplecza gospodarczo – sanitarnego […]