„ Przemoc w dobie pandemii ” konkurs plastyczny organizowany przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dębowiec

K O N K U R S p l a s t y c z n y dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Dębowiec „ Przemoc w dobie pandemii” Każdy uczestnik może wykonać tylko JEDNĄ  prace plastyczną dowolną techniką na dowolnym formacie Prace należy przekazać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu do 8 listopada 2021r ZAPRASZAMY 🙂   regulamin konkursu: Konkurs-plastyczny-2021-regulamin.pdf