XLIII Sesja Rady Gminy Dębowiec 01 marca 2022 roku /wtorek/ godz 10:00

Dębowiec, dnia 18 lutego 2022 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm./   z w o ł u j ę   XLIII  sesje Rady Gminy Dębowiec na dzień 01 marca 2022 roku /wtorek/ o godzinie  10-tej  w sali Urzędu Gminy Dębowiec.   Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad; Ustalenie porządku […]