LI Sesja Rady Gminy Dębowiec 8 listopada 2022 roku /wtorek/ godz 10:00

Rada Gminy Dębowiec Dębowiec, dnia 26 października 2022 r.   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. /   z w o ł u j ę   LI   sesje Rady Gminy Dębowiec na dzień 8 listopada 2022 roku / wtorek/ o godzinie  10-tej  w sali Urzędu Gminy Dębowiec.   Pod obrady […]