LII Sesja Rady Gminy Dębowiec 2 grudnia 2022 roku /piątek/ godz 10:00

Rada Gminy Dębowiec Dębowiec, dnia 24 listopada 2022 roku   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. /z w o ł u j ę   LII   sesję Rady Gminy Dębowiec na dzień 2 grudnia 2022 roku /piątek/ o godzinie  10-tej  w sali Urzędu Gminy Dębowiec. Pod obrady sesji […]