Informacje dotyczące naborów wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej i społecznej – Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja