Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze -online 18 kwietnia 2023 r. o godz 11:00

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Dębowiec zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z programu Czystego Powietrze
na informacyjne spotkanie online, które odbędzie się w najbliższy wtorek 18 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00.

Pracownik Urzędu, obsługujący Punkt informacyjno-konsultacyjny, udzieli Państwu wyjaśnień dotyczących  zasad i warunków programowych.
W szczegółach przedstawi wszelkie kwestie związane z wymogami formalnymi i technicznymi warunkującymi otrzymanie dotacji.

Aby obejrzeć transmisję ze spotkania prosimy o kliknięcie w poniższy link w podanym wyżej terminie :

transmisja online